První lovecký lístek

 

Kurz adeptů 2024/2025

Zahájení kurzu adeptů myslivosti pro získání prvního loveckého lístku proběhlo 11. ledna 2024 v restauraci Bečva na Vsetíně.

Zkoušky proběhnou v lednu 2025.

 

Kurz adeptů 2023/2024

Zkoušky adeptů proběhly 19. a 26.ledna 2024 v restauraci Náhon ve Vsetíně.

 

Kurz adeptů 2022/2023

Zkoušky adeptů proběhly 20. a 27.ledna 2023 v restauraci Náhon ve Vsetíně.

 

Kurz adeptů 2021/2022

Zkoušky adeptů proběhly 20. a 21.ledna 2022 v restauraci Náhon ve Vsetíně.

Opravné zkoušky a náhradní termín pro omluvené uchazeče proběhl 1.4.2022.

 

Kurz adeptů 2020/2021

Zkoušky adeptů proběhly v restauraci Náhon ve Vsetíně ve dnech  1. a 2.7.2021.

 

Kurz adeptů 2019/2020

Zkoušky adeptů proběhly v restauraci Náhon ve Vsetíně ve dnech 24. a 25.1.2020.

 

Kurz adeptů 2018/2019

Zkoušky adeptů  proběhly v restauraci Náhon ve Vsetíně ve dnech 18., 19. a 26.1.2019.

 

 

Podmínky absolvování kurzu adeptů z myslivosti :

- stáří 15 let

- podání přihlášky v elektronické nebo písemné verzi
- kurzovné 4000,- Kč uhrazené před započetím kurzu
- zkouškovné 3500,- Kč (sleva 1000,- Kč u dětí a rodinných příslušníků členů OMS Vsetín a u těch adeptů, kteří se stanou členy OMS Vsetín a      uhradí si členství na 3 roky)
- praktická příprava ve vybrané honitbě
- účast na brigádnické činnosti ve vybrané honitbě
- účast na akcích OMS Vsetín - 35 hodin
- povinná účast na střeleckém výcviku