První lovecký lístek

Kurz adeptů 2023/2024

Zahájení kurzu adeptů myslivosti pro získání prvního loveckého lístku proběhlo 12. ledna 2023 v restauraci Bečva na Vsetíně.

 

Kurz adeptů 2022/2023

Zkoušky adeptů proběhly 20. a 27.ledna 2023 v restauraci Náhon ve Vsetíně.

 

Kurz adeptů 2021/2022

Zkoušky adeptů proběhly 20. a 21.ledna 2022 v restauraci Náhon ve Vsetíně.

Opravné zkoušky a náhradní termín pro omluvené uchazeče proběhl 1.4.2022.

 

Kurz adeptů 2020/2021

Zkoušky adeptů proběhly v restauraci Náhon ve Vsetíně ve dnech  1. a 2.7.2021.

 

Kurz adeptů 2019/2020

Zkoušky adeptů proběhly v restauraci Náhon ve Vsetíně ve dnech 24. a 25.1.2020.

 

Kurz adeptů 2018/2019

Zkoušky adeptů  proběhly v restauraci Náhon ve Vsetíně ve dnech 18., 19. a 26.1.2019.

 

 

Podmínky absolvování kurzu adeptů z myslivosti :

- stáří 15 let

- podání přihlášky v elektronické nebo písemné verzi
- kurzovné 4000,- Kč uhrazené před započetím kurzu
- zkouškovné 3500,- Kč (sleva 1000,- Kč u dětí a rodinných příslušníků členů OMS Vsetín a u těch adeptů, kteří se stanou členy OMS Vsetín a  uhradí si členství na 3 roky)
- praktická příprava ve vybrané honitbě
- účast na brigádnické činnosti ve vybrané honitbě
- účast na akcích OMS Vsetín - 35 hodin
- povinná účast na střeleckém výcviku


Dokumenty:

Přehled akcí pro rok 2023

Konzultace pro kurz adeptů 2022/23  

5. ledna 2023 15.30 Vsetín

Zkoušky adeptů - kurz 2022/23  

20. ledna 2023 8.00 Vsetín GALERIE
GALERIE

Zkoušky adeptů - kurz 2022/23  

27. ledna 2023 8.00 Vsetín GALERIE

Cvičné střelby pro kurz adeptů 2023/24  

7. září 2023 13.00 Kateřinice GALERIE

Kurz adeptů 2023/24 - zahájení  

12. ledna 2023 15.30 Vsetín

Přehled akcí pro rok 2022

Zkoušky adeptů na první lovecký lístek - kurz 2021/2022  

20. ledna 2022 8.00 Vsetín GALERIE
GALERIE
GALERIE

Střelecký výcvik adeptů (kurz 2022/2023)  

8. září 2022 14.00 Kateřinice GALERIE