První lovecký lístek

Kurz adeptů 2022/2023

Zahájení kurzu adeptů myslivosti pro získání prvního loveckého lístku je plánováno na začátek ledna 2022.

 

Kurz adeptů 2021/2022

Zahájení kurzu adeptů myslivosti pro získání prvního loveckého lístku proběhlo 14.1.2021. Vzhledem k epidemiologické situaci a platným omezením proběhla teoretická výuka adeptů on-line formou.

Zkoušky adeptů jsou předběžně plánovány na konec ledna 2022.

 

Kurz adeptů 2020/2021

Zkoušky adeptů proběhly v restauraci Náhon ve Vsetíně ve dnech  1. a 2.7.2021.

 

Kurz adeptů 2019/2020

Zkoušky adeptů proběhly v restauraci Náhon ve Vsetíně ve dnech 24. a 25.1.2020.

 

Kurz adeptů 2018/2019

Zkoušky adeptů  proběhly v restauraci Náhon ve Vsetíně ve dnech 18., 19. a 26.1.2019.

 

 

Podmínky absolvování kurzu adeptů z myslivosti :

- stáří 15 let

- podání přihlášky v elektronické nebo písemné verzi
- kurzovné 3500,- Kč uhrazené před započetím kurzu
- zkouškovné 2500,- Kč (sleva 1000,- Kč u dětí a rodinných příslušníků členů OMS Vsetín a u těch adeptů, kteří se stanou členy OMS Vsetín a  uhradí si členství na 3 roky)
- praktická příprava ve vybrané honitbě
- účast na brigádnické činnosti
- účast na akcích OMS Vsetín - 35 hodin
- účast na střeleckém výcviku


Dokumenty:

Přehled akcí pro rok 2021

Zkoušky adeptů na první lovecký lístek (kurz 2020/2021)  

1. července 2021 8.00 Vsetín GALERIE
GALERIE

Střelecký výcvik adeptů (kurz 2021/2022)  

31. srpna 2021 14.00 Kateřinice

Přehled akcí pro rok 2020

Začátek kurzu adeptů na první lovecký lístek (kurz 2020/2021)  

9. ledna 2020 15.30 Vsetín

Konzultace adeptů kurzu na první lovecký lístek (kurz2019/2020)  

10. ledna 2020 15.30 Vsetín

Zkoušky adeptů na první lovecký lístek (kurz 2019/2020)  

24. ledna 2020 8.00 Vsetín GALERIE
GALERIE

Střecký výcvik adeptů kurzu na první lovecký lístek  

8. září 2020   Kateřinice GALERIE