Zkoušky vyhledávání, vyhánění a nahánění spárkaté zvěře - Lomensko - 10.7.2022 - výsledky a fotogalerie