Seminář pro zkušební komisaře ČMMJ - 18.10.2022 - Pozděchov - fotogalerie

Dne 18.10.2022 proběhl v Kulturním domě v Pozděchově seminář pro zkušební komisaře ČMMJ pořádaný Českomoravskou mysliveckou jednotou za podpory Ministerstva zemědělství ČR. Semináře se zúčastnilo přes 180 lektorů a zkušebních komisařů z celé Moravy. Seminář byl zaměřen na zkoušky pro myslivecké hospodáře, ale obsahoval také informace nezbytné i pro komisaře, kteří se účastní jen mysliveckých zkoušek pro uchazeče o první lovecký lístek. Komisaři byli také seznámeni se změnami v legislativě a nově byli vzděláváni i v základech pedagogiky – andragogiky. Absolvování semináře je pro všechny komisaře povinné. Důvodem je zvyšování a udržování kvality komisařů ČMMJ a jednotná úroveň požadovaných znalostí na všech OMS. Za výborné organizační zabezpečení a občerstvení patří poděkování členům MS Pozděchov a za poskytnutí prostor pak také obci Pozděchov.GALERIE