PLATBA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ A POJIŠTĚNÍ NA DALŠÍ OBDOBÍ

S blížícím se koncem roku vzniká pro mnohé z členů povinnost zaplatit členský příspěvek a pojištění u ČMMJ na další období. S ohledem na vaše pracovní a časové možnosti bychom Vás chtěli požádat o upřednostnění platby prostřednictvím účtu, nebo zprostředkování hromadných plateb za členy Vašich spolků.

Od letošního roku budou při dokladování platby členského příspěvku a pojištění používány plastové členské průkazky, které jsou všem členům, kteří měli včas uhrazeny poplatky na rok 2022, hromadně distribuovány prostřednictvím vedení jednotlivých uživatelů honiteb. U členů, kteří nemají v evidenci uvedenu honitbu, kde se věnují výkonu práva myslivosti je možno si po domluvě vyzvednout plastový členský průkaz individuálně v kanceláři OMS Vsetín.


Platby členského příspěvku můžete provést následujícím způsobem:

a) Bankovním převodem na účet OMS Vsetín - číslo účtu: 2200683546/2010, jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo a do kolonky „zpráva pro příjemce“ napište Vaši e-mailovou adresu, na kterou Vám bude zaslán dočasný členský průkaz.

b) Hromadná platba za členy MS na účet OMS Vsetín - číslo účtu: 2200683546/2010, jako variabilní symbol uveďte číslo honitby a do kolonky „zpráva pro příjemce“ napište název honitby. Dále je nutné zaslat na jednatelství seznam členů, za které je platba prováděna. Dočasné členské průkazy Vám budou zaslány poštou nebo e-mailem.

c) Poštovní složenkou na účet OMS Vsetín - číslo účtu: 2200683546/2010, jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo a do kolonky „zpráva pro příjemce“ napište Vaši e-mailovou adresu, na kterou Vám bude zaslán dočasný členský průkaz.

d) V hotovosti na jednatelství OMS Vsetín v pondělí a ve středu v době od 9 do 16 hodin. V měsících listopad, prosinec a leden je možno členství uhradit na jednatelství i v ostatních pracovních dnech – nejlépe po domluvě na telefonu: 777 021 641.

 

Výše členských příspěvků je následující:

a) Řádný člen – 1000,- Kč (lze platit až na 3 roky dopředu)

b) Důchodce nad 65 let – 650,- Kč (lze platit až na 3 roky dopředu)

c) Student (nutno doložit potvrzením o studiu) – 650,- Kč – platí se pouze na 1 rok

d) Invalidní důchodce (nutno doložit potvrzením) – 650,- Kč – platí se pouze na 1 rok.

POJIŠTĚNÍ STANDARD:

kromě pojištění odpovědnosti a úrazu při provádění myslivosti jako u varianty Minimum navíc u pojištění odpovědnosti zvýšení limitu pro škody na věci a na zvířeti – z původních 500 tis. Kč na 1 mil. Kč. Dále navíc: • pojištění psa /úraz i úhyn/ při provádění myslivosti - na částku 10 000 Kč • pojištění úrazu v běžném občanském životě (např. při práci na zahradě, rekreačním sportu apod.) Celková částka pojistného a členského příspěvku činí 1600Kč/rok (sazba zvýšena od 1.10.2021).


POJIŠTĚNÍ EXCLUSIVE:

kromě pojištění odpovědnosti a úrazu při provádění myslivosti jako u varianty Minimum • navíc u pojištění odpovědnosti zvýšení limitu pro škody na věci a na zvířeti – na 1 mil. Kč (z původních 500 tis. Kč)• na víc u pojištění úrazu zvýšení pojistných částek – u trvalých následků na 80 tis. Kč (z původních 70 tis. Kč), v případě smrti na 100 tis. Kč(z původních 50 tis. Kč) Dále navíc: • pojištění psa /úraz i úhyn/ při provádění myslivosti - na částku 15 000 Kč • pojištění odpovědnosti pojištěného v běžném občanském životě (limity - např. újma na zdraví 400 tis. Kč) • pojištění odpovědnosti za psa v běžném občanském životě (limity - např. újma na zdraví 400 tis. Kč) • pojištění úrazu v běžném občanském životě (např. při práci na zahradě, rekreačním sportu apod.) Celková částka pojistného a členského příspěvku činí 2100,- Kč/rok (sazba zvýšena od 1.10.2021).


Děkujeme za předání informací i dalším členům a věříme, že především starším členům (svým kolegům) budete s případným zprostředkováním platby nápomocni.