50 let mysliveckého kroužku Poštolka - MS Hutisko - Solanec

Zlatá srnčí trofej (ZST) je vrcholná soutěž pro děti a mládež, kterou pořádá ČMMJ a byla založena v roce 1970. Práce s dětmi má v Mysliveckém spolku (MS) Hutisko - Solanec dlouholetou tradici a spoustu aktivit, kterými učí děti lásce, úctě i respektu k přírodě. U příležitosti 50 výročí založení mysliveckého kroužku POŠTOLKY v MS Hutisko - Solanec, si pojďme připomenout momenty jeho úspěšného působení. Kroužek byl založen při staré ZŠ v roce 1972 zkušenými myslivci našeho MS a to p. Zdeňkem " tehdejším předsedou MS " a p. Karlem Třetinou a to pod názvem POŠTOLKA. Kroužek měl 15 členů a jeho činnost spočívala v získávání základních znalostí myslivosti, přírodě a její ochraně. V roce 1974 byla otevřená nová ZŠ do které také docházely děti z Dolní Bečvy a Vigantic. Zájem dětí o činnost v POŠTOLCE se zvýšil a kromě svého programu se věnovaly sběru lesních plodů a přípravě krmiv na zimní období. V roce 1978 jsme upravili program činnosti POŠTOLKY s pořádáním soutěže místního kola ZST i střelecké soutěže ze vzduchovky na Hutisku-Solanci. Dohodla se spolupráce našeho mysliveckého spolku s vedením obce i vedením ZŠ i MŠ, která nám umožnila využívat prostory i vybavení školy k pravidelným schůzkám a přípravě na soutěže místního kola (MK) ZST. Od této doby pořádáme každoročně společné soutěže MK ZST, střelecké soutěže MK ZST, i O POHÁR STAROSTY OBCE v areálu ZŠ a MŠ. V době covidových opatření se soutěž MK ZST pořádala v komunitním centru naší obce. Výhodou je, že v těchto zařízeních mohou probíhat tyto soutěže pod jednou střechou za každého počasí s kompletním zajištěním.
Největší úspěchy v létech 1979 - 2000 dosáhli Robert Fojtášek 3krát vítěz Okresního kola (OK) ZST a 2krát účast ve finále Národního kola (NK) s výborným umístěním, Josef Skalík 5krát vítěz OK ZST a 3krát účast ve finále NK s výborným umístěním, V létech 2001 - 2015 vítězové OK ZST : Tereza Vančurová, Tomáš Minarčík, Lenka Vančurová, Jiří Jurajda, Jaroslav Kulišťák - účast ve finále NK , Filip Pastorek - 2krát, Skalíková Kateřina - 2krát. V létech 2016 - 2021 vítězové OK ZST Eliška Václavíková , Silva Václavíková, Anna Sekyrová, Vojtěch Marek 2krát - Finále NK - 9. místo, Jiří Sekyra, Milan Minarčík, Štěpán Koláček, Tamara Vagáčová. Takové byly největší úspěchy mysliveckého kroužku POŠTOLKA.
V sobotu 7.5.2022 myslivecký spolek ve tradiční spolupráci s vedením obce a vedením ZŠ a MŠ uspořádali v areálu komunitního centra jubilejní 50-tý ročník MK ZST. Na prezentaci se sešlo 27 soutěžících ve třech věkových kategoriích.

(připraveno na základě podkladů zaslaných panem Bronislavem Růčkou)

 

 

Podrobné informace k padesátiletému působení mysliveckého kroužku POŠTOLKY i oslavě tohoto významného výročí naleznete v článku připraveném panem Bronislavem Růčkou, místopředsedou MS Hutisko - Solanec. GALERIE

Dokumenty ke stažení