Zkoušky vyhledávání, vyhánění a nahánění spárkaté zvěře

Datum: 30. června 2024
Čas: 8.00
Místo konání: Lomensko - MS Hrubá jedla
Dokumenty ke stažení